Friday, August 28, 2015

سرگردان در بعد زمان (Persian Piece)

سایه‌هایی‌ سرگردان در بعد زمانیم 

که با چشمانی باز، اما بی‌ فروغ

در حسرت شکوفه‌های بهار نامده

زمستان را با شتابی حماقت گونه در می‌‌نوردیم

بی‌ آنکه زیبایی برف را حس کرده باشیم

مهران سیرانی                    26.08.2015